рубрики

«Ринг» №47(1887) от 18 ноября 2020 г.

читаем: находки и потери

3 шт.
  • единый билет, выданный на имя Балицкого Александра Романовича, от 27.06.2019 года, серия ЗП №26312, считать недействительным
  • договір купівлі-продажу від 23.11.2016р. зар. №2344 на бланках HBI 514828 та HBI 514829 вважати недійсним у зв’язку з втратою
  • свідоцтво про право власності на житло, яке розташоване за адресою: Ульянових, 43/37, видане на ім`я Ватуліної Надії Миколаївни, Анісімової Людмили Леонідівни, Коробової Ольги Олександрівни вважати недійсним
...